Så skapas en CD-skiva

CD skivan är ett optiskt lagringsmedium som lanserades på 1980-talet, men hade sitt genombrott i Sverige under 1990-talet. Innan dess var det mest kassettband och vinylskivor som spelades. Utvecklingen gick fort och snart skapades även DVD-skivan som kan rymma mycket större medievolym och användas till allt från ljud till bilder och rörliga bilder (film).

CD pressning

Det finns lite olika typer av CD-skivor, bland annat CD-ROM, CD-R och CD-RW. CD-ROM är den variant som levereras med tryckta data. Dessa data hamnar på skivan genom CD pressning. Det finns möjlighet att skapa sina egna CD-ROM genom CD pressning med hjälp av ett företag som specialiserat sig på denna typ av tjänst. CD-ROMskivor används i de allra flesta fall för att lagra program för datorer och dylikt och mer sällan för att lagra musik och film etc.

Bränna hemma

När det kommer till CD-R och CD-RW så är dessa tomma på data och kan brännas med hjälp av den egna datorn i hemmet. Skillnaden mellan de två är att CD-RW kan skrivas över gång på gång medan en CD-R skiva bara kan brännas en enda gång. Dessa två varianter används till allt från musik till film och datorspel m.m.

CD-skivor har sin information lagrad i minimala spår som läses med hjälp av laser. Dessa spår är, till skillnad från på t ex vinylskivan, omöjliga att se med blotta ögat.

Related posts