Smart pryl som kan användas till mycket

Teknik i alla dess former är trevligt, inte minst när sakerna har flera användningsområden. En värmekamera är just en sådan pryl. Många förknippar nog en värmekamera med användning i skog och mark för att hitta djur, men det går även att använda den till andra saker. Bland annat används värmekamera för att söka efter värmeläckor i hus, i syfte att sänka energikostnader. Den kan även användas av både poliser och brandmän. För poliser är den bra när de letar efter försvunna personer och för brandmän är den perfekt för att se om det fortfarande brinner, eller för att ha koll på eldens spridning. Även industrier har nytta av en värmekamera. Detta om de vill hitta varma punkter i maskiner och elskåp.

Vad är egentligen en värmekamera?

En värmekamera kan även kallas för termisk kamera eller infraröd kamera. Det är en slags anordning som fångar en bild på infraröd strålning. . Istället för det synliga ljuset på 450–700 nm ”ser” värmekameran vanligtvis i området 5 000–14 000 nm (5-14 µm). Idag är en värmekamera ett elektrooptiskt system, men det har tidigare funnits kameror som tagit foton med elektromagnetisk strålning. Alla föremål, och levande objekt, utstrålar en viss del energi beroende på deras temperatur. Ju varmare ett föremål är desto mer strålning i det infraröda termiska området utstrålas. Det finns en särskild sensor som känner av och mäter denna strålning. Värmekameran är inte beroende av omgivningsljus utan fungerar även i totalt mörker.